Ekstern kontrol (tilsyn)

Erhvervsstyrelsen fører et risikobaseret tilsyn med blandt andet revisionsvirksomheder og virksomheder inden for bogholderi og erhvervsservice. Virksomhederne udvælges på et risikobaseret grundlag.

Erhvervsstyrelsen varsler sædvanligvis, at Erhvervsstyrelsen kommer på tilsynsbesøg.

Dette sker som udgangspunkt 4 uger før selve tilsynet. I varslingsbrevet til virksomheden vil fremgå, hvem fra Erhvervsstyrelsen, der deltager, ligesom der vil være et forventet tidsestimat for tilsynsbesøget.

Erhvervsstyrelsen anmoder i varslingsbrevet virksomheden om at indsende en redegørelse for virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter, en kundeliste og virksomhedens risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8, forud for tilsynsbesøget.

Formålet med besøget er at gennemgå virksomhedens kendskab til og overholdelse af hvidvaskloven, ligesom der vil ske vejledning om hvidvasklovens regler. Der vil også blive udtaget et antal kundesager til gennemgang.

Erhvervsstyrelsen har i figurform illustreret tilsynsprocessen:

Der kan findes vejledning og generel information om processen for Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn via følgende link:

https://erhvervsstyrelsen.dk/processen-for-tilsynsbesoeg