Nyttige links

Nyttig information til brug for overholdelse af hvidvaskloven kan bl.a. findes via nedenstående links.

 

Der kan henvises til følgende link vedrørende nyheder, generel information og vejledning fra FSR – danske revisorer (kræver medlemskab):

https://www.fsr.dk/fagligt/revision?itemtype=ArticlePage&subjects=Hvidvask%20og%20terrorfinansiering

 

Der kan henvises til følgende link vedrørende generel information og vejledning fra Erhvervsstyrelsen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/love-regler-pligter-hvidvaskloven

https://erhvervsstyrelsen.dk/sadan-undgar-du-medvirke-til-hvidvask

 

Der kan henvises til følgende link vedrørende Register til bekæmpelse af hvidvask:

https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsaktiviteter-og-registreringspligt

 

Der kan henvises til følgende link vedrørende generel information og vejledning fra Finanstilsynet:

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsyns-omraader/Hvidvask

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-til-hvidvaskloven-oktober-2018.pdf?la=da

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2018/PEP/Vejledning-til-reglerne-om-politisk-eksponerede-personer-010218-pdf.pdf?la=da

 

Der kan henvises til følgende link vedrørende Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet:

http://www.anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask

Registrering som bruger:

https://hvidvask.politi.dk/WebRegistration/NewPersonCR

Registrering som organisation:

https://hvidvask.politi.dk/WebRegistration/NewEntityCR

Underret hvidvask:

https://hvidvask.politi.dk/Home