Om Inspicio ApS

Inspicio er etableret den 1. april 2018. Virksomhedens formål er, at udøve rådgivning og konsulentbistand primært inden for revisionskvalitet- og kvalitetsstyring samt praktisk regeloverholdelse (compliance) af revisorloven og hvidvaskloven samt tilhørende bekendtgørelser, herunder erklæringsbekendtgørelse, såvel som de internationale revisionsstandarder (ISA) og revisorforordningen.

Inspicio´s ydelser er målrettet mindre og mellemstore revisionsvirksomheder, men vores rådgivning og konsulentbistand kan udøves bredt overfor alle, der er underlagt bestemmelserne i revisorloven og hvidvaskloven mv., herunder ligeledes virksomheder, der leverer bogholderiydelser og erhvervsservice.

Se mere på www.inspicio.dk

Inspicio ledes af statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der tillige er ultimativ ejer, og som besidder en bred revisionsteknisk erfaring på specialistniveau. Således har Martin Samuelsen praktisk erfaring med revisionsmæssig betjening af en bred vifte af danske og internationale virksomheder både inden for SMV segmentet såvel som børsnoterede virksomheder.

Martin Samuelsen har siden maj 2015 og frem til 31. marts 2018 været tilsynschef for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, hvorigennem Martin har opnået et unikt indblik i kravene til revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt efterlevelsen heraf i praksis. Endvidere har Martin et unikt indblik i mulige faldgruber, og hvorledes fejl og mangler undgås. Dette omfatter tillige faldgruber og regelefterlevelse inden for hvidvasklovens bestemmelser.

Martin Samuelsen er medforfatter på bøgerne ”Årsrapport og virksomhedsanalyse – i praktisk perspektiv (Gyldendal), ”Revision i praksis” (Karnov), samt ”Revisorloven med kommentarer – 5. udgave” (Karnov) udgivet i 2018. Martin er herudover en ofte anvendt underviser på revisorernes efteruddannelse, og er ligeledes ekstern lektor på institut for regnskab og revision på CBS. Martin Samuelsen er endvidere medlem af kvalitetsudvalget og udvalget for forebyggelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet (Hvidvaskudvalget) under FSR – danske revisorer.

Martin Samuelsen

indehaver og statsautoriseret revisor

Mail: ms@inspicio.dk
Tlf.: +45 41 41 19 34

Martin Samuelsen er medlem af FSR danske revisorer.