Intern kontrol

Virksomheden skal etablere en intern kontrol, der skal medvirke til at sikre, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet. Den interne kontrol består bl.a. af en kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes. Vi hjælper virksomheder med at gennemføre intern kontrol, så det sikres, at virksomheden overholder lovens krav på hvidvaskområdet.

Virksomheden skal i sine forretningsgange beskrive sine kontrolforanstaltninger, og samtidig skal virksomheden dokumentere de foretagne kontroller. Der skal således være en angivelse af, hvad kontrollen skal sikre, hvor hyppigt den skal foretages, hvordan den skal foretages, og hvordan der skal rapporteres om kontrollen til ledelsen og andre organisatoriske enheder.

For at der kan være tale om en effektiv kontrol, skal der være en tilstrækkelig uafhængighed mellem den, der foretager kontrollen, og den, der kontrolleres.

Intern kontrol består af følgende to dele:

  • kontrol af, at virksomhedens politikker og forretningsgange overholdes
  • kontrol af, at kontrollerne bliver udført og er egnede

Der skal foretages kontroller med et passende interval af, at politikker, forretningsgange og kontroller overholdes. Kontroller skal foretages på følgende områder:

  1. Risikostyring.
  2. Kundekendskabsprocedurer.
  3. Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.
  4. Opbevaring af oplysninger.
  5. Screening af medarbejdere.

Inspicio gennemfører kontrollerne blandt andet ved at udtage stikprøver på de forskellige områder og kontrollere, at forretningsgangene på det enkelte område bliver overholdt.