Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt

Virksomhedens pligter er vidtrækkende. Det er helt afgørende, at virksomheden efterlever kravene, og således er i stand til at afgøre, hvornår pligterne indtræder.

Virksomheder skal undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner og aktiviteter, der

  1. er komplekse
  2. er usædvanligt store
  3. foretages i et usædvanligt mønster eller
  4. ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.

Virksomheden skal notere og opbevare resultaterne af de undersøgelser der foretages i forbindelse med kunden samt eventuelle oplysninger som modtages fra kunden.

Der skal ske omgående underretning til Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Virksomheden har pligt til at opbevare følgende oplysninger:

  1. Alle oplysninger indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, herunder de indhentede identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.
  2. Dokumentation for og registreringer af transaktioner, når der er tale om en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
  3. Dokumenter og registreringer i forbindelse med undersøgelses- og noteringspligten.

Vi hjælper virksomheder med at overholde pligterne, herunder at gennemføre og dokumentere de nødvendige tiltag rettidigt.